PROJELERİMİZ

Merhaba Türkçe 1

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, Mülteciler Derneği, ÇOGEM

Proje, günlük yaşam içerisinde iletişimi güçlendiren Türkçe’nin ikinci dil olarak öğrenilmesini için “iletişimsel yaklaşım” temelinde dört dil becerisini kazandıracak müfredatın A1&A2 düzeyinde Türkçe öğrenme materyalleri ile uygulanmasını amaçlar. Ayrıca proje, Suriyeli mülteci çocukların psiko sosyal gelişimlerinin temel ihtiyaçlarını da ele almaktadır.