PROJELERİMİZ

Yaşayan Mahalleler Projesi

Sultanbeyli Belediyesi

Proje, Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli’deki mahalleler arasında daha iyi bir işbirliği yapısını hedeflerken, seçilen üç mahallede yaşanabilirlik ve sosyal uyum için daha kaliteli kamusal alan yaratmayı ve atık yönetimi uygulamalarını teşvik edilmesini sağlamayı amaçlar. Mahalle içi iletişim ve sosyal uyumun arttırılması ile iki toplum arasındaki uyumun da geliştirilmesi hedeflenen projede mahallelinin kendi mahalleleriyle ilgili daha fazla düşünen, sorunları ve çözüm önerilerini üreten bir noktaya gelmeleri ve bir sonraki aşamada belediye ile daha etkin işbirliği içinde olma bilincinin geliştirilmesi hedeflenir.