BİZİ TANIYIN

ODGEDER

Teknoloji ve dijital evrimin hızla gerçekleştiği 21. Yüzyılda  sadece öğrenilen temel bilgilerin yeterli olmadığı, bilişsel zekanın da ötesinde sosyal etkileşimi sağlayacak becerilerin okul çağlarında geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.
Eğitim bilimcilerin görüşüne göre; çağımızda eğitimde etken, eğitime özgün en büyük problem, okul çağlarında  yaşamsal becerilerin bireylere kazandırılamamasıdır. Bu süreçte  edinilmesi gereken sosyal-duygusal beceriler, eğitim sisteminin getirdiği zorunluluklar nedeniyle yıllar içinde  azalır.
Teknolojik ve dijital devrim eğitimde yeni ufuklar açabilmekte ancak bireylerin toplumda saygın bir yer edinebilmeleri, kendilerine ve ülkelerine katkıda bulunabilmeleri için gerekli olan sosyal-duygusal becerileri kazanmasında ve geliştirmesinde yeterli katkıda bulunamamaktadır. 
2014 OECD raporuna göre gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme hızı, toplumlarının 21.yüzyıl yaşam becerilerinin geliştirilmesi ile doğru orantılıdır.
Bu bağlamda; eğitim sistemimizde, okullarımızda  kazandırılması gereken 21.  Yüzyıl yaşam becerileri;

  • Liderlik,
  • Takım Çalışması,
  • İletişim,
  • Duygusal Zeka,
  • Teknoloji,
  • Girişimcilik,
  • Problem Çözme, ve
  • Küresel Vatandaşlık 

olarak tanımlanabilir.
Çağımızın gereksinimi olan bu becerilere sahip, ülkesine ve dünyaya katkı sağlayacak nesilleri yetiştirmek;  bu nesilleri yetiştirecek ebeveyn, öğretmen,  ve yöneticilere danışmanlık vermek;  okul gelişimi politikası oluşturarak,  eğitime farklı bir anlayışla bakmak  üzere,  ODGEDER Olumlu davranış Geliştirme Derneği 19 Ağustos 2016 tarihinde kurulmuştur.