PROJELERİMİZ

Suriyeli Mülteci Çocukların Türk Milli Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi

Türk öğrencilerle birlikte aynı okul ortamında uyum içinde yaşamalarını; okulun tüm öğrencilerinin sosyal, duygusal gelişimlerine paralel olarak akademik başarılarını artırmaya ve topluma yararlı bireyler olarak katkı sağlamalarını öngörür.

Ön ergen ve ergenlik  dönemindeki  farklı kültür ve ortamlardan gelen çocuk ve gençlere değişen dünyanın dinamiklerine uyum sağlayabilen, özgüven, özdenetim, iletişim, sorun çözme, uzlaşma gibi sosyal-duygusal becerileri gelişmiş, ruh sağlığı tam, davranış ve madde bağımlılıklarından uzak bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlayacak bir yaşam becerisi kazandırmaktır. Öğrencilerle birlikte öğretmen ve ailelerin de, eğitimlerle edindikleri "olumlu davranış-olumlu ortam" bilincini genel hayat değerleri haline getirmelerini, milli, manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkan bir anlayışla toplumsal yaşantıya entegre ederek bu bilincin toplum genelinde yaygınlaşmasını ve sürekliliğini sağlamaktır.